Kupus proizvodimo najviše za berbu u jesen za kiseljenje. Rjeđe ga sadimo u proljeće. Sadimo Varaždinski kupus za kiseljenje, Holandski (salatni), te crveni za jesensku berbu, a i za skladištenje. Varaždinski kupus radimo u velikim količinama s pretenzijom prodaje na veliko. Također se trudimo da i količine na malo mogu imati vrlo konkurentnu cijenu. Presadnice su iz vlastitog rasada.

Kadrovi iz polja: